Hokejsko drsalno društvo Bled (HDD Bled) že vrsto stremi h kar najbolj uspešnemu delovanju z mladimi generacijami hokejistov. Vendar ne skrbimo le za njihov športni razvoj, temveč smo celotno vizijo kluba prilagodili tudi njihovemu izobraževanju, osebnostni rasti in odraščanju v spoštovanju vrednot društva.

Vizija – Center za razvoj (mladih) igralcev hokeja na ledu v Sloveniji

Naša vizija je vzpostavitev centra za razvoj igralcev hokeja na ledu, pri čemer so temelji delovanja strokovno usposobljen kader, lokalne organizacije in starši. 

Zavedamo se, da je to mogoče doseči samo s sodelovanjem vseh vpletenih, saj samo športni rezultati še zdaleč niso dovolj za dosego vseh ciljev in uresničitev naše vizije.

Cilji: Prizadevamo si …

– omogočiti mladim osebnostni in profesionalni razvoj, tako da stremimo k celostni vzgoji, ki izvira iz obeh področij.

– za postavitev novih standardov za razvoj in vzgojo igralcev hokeja na ledu po vzoru že uveljavljenih in priznanih svetovnih šol, s poudarkom na  sodelovanju z eno od takih šol in širjenjem standardov in metodologije dela navzven.

– za institucionalizacijo Panožne športne šole oziroma t.i. Hokejske akademije, s čimer bi še dodatno razširili prepoznavnost in delovanje društva v Sloveniji in širši regiji.

– za vključevanje staršev pri razvoju društva, saj se zavedamo, da so poleg otrok prav oni eden najpomembnejših členov za uresničitev naših ciljev in vizije.

– za delovanje društva na podlagi vrednot; vrednote so tiste, ki vodijo delovanje društva.

Še naprej se bomo trudili vzgajati otroke v pravem športnem duhu in na podlagi naših vrednot:

– Fair Play.

– Pravičnost.

– Odgovornost.

– Spoštovanje drugih.

– Solidarnost.

– Poštenost.

– Lojalnost.

– Marljivost.